Saturday, December 09, 2006

Feeling better now ....

If you don't understand Afrikaans, sorry
If you DO understand Afrikaans, Ag, SO - RRY!


/www.boerseun.com
Die pennevrug van prof. Johan Combrinck, voormalige Voorsitter van die Taalkommissie van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns.DIE UNIEKE AFRIKAANSE “FOK”
Een van die interessantste, kleurvolste woorde in Afrikaans, is die leenwoord fok en sy familie.
Dis ‘n towerwoord wat, bloot deur sy klank, vreugde of pyn, liefde of haat, ontdekking of frustrasie kan weergee.
Fok is een van die min woorde wat die funksie van byna alle woordsoorte kan vervul.
Dit word as oorganklike werkwoord gebruik (Fok die hele spul),
en as onoorganklike werkwoord (Aag fok),
as bevel (Fok dit!),
in die bedrywende vorm (Dit het my gefok),
sowel as die lydende vorm (Nou is jy gefok),
as die hoofelement in ‘n hele reeks skeibare werkwoorde (aanfok, opfok, uitfok, toefok, voortfok, byfok, agteroorfok, agternafok), ens
of as stam van ‘n werkwoord (Nou het jy die hele ding befok).
As abstrakte selfstandige naamwoord (Ek gee nie ‘n fok om nie),
of as persoonsnaam (Het jy gesien wat die fokker probeer doen?),
as nabepaling by ‘n vraagwoord (Hoe de fok, wie de fok, hoekom de fok, wanneer de fok, ens.),
as byvoeglike naamwoord (Waar moet ek die fokken tyd vandaan kry?),
as bywoord (Dis nou ‘n fokken mooi grap),
en as uitroep (O fok!).
Selfs ook as invoegsel (Onge-fokken-looflik).
Dit kan ook in homself ingevoeg word (Nou is jy be-fokken-fok).

Hierdie Afrikaanse woord kan gebruik word om wyd uiteenlopende situasies te beskryf:
Verrassing: Hoe die fok gaan dit met jou?
Bedrog: Die motorhawe het my befok.
Ontsteltenis: Ag fokkit!
Moeilikheid: Nou is ek in my moer in gefok.
Aggressie: Fok jou!
Moedeloosheid: Hoe die fok moet ek dit regkry?
Walging: Fok my!
Wanbegrip: Ek fokken verstaan nie.
Inkompetensie: Hy fok alles op.
Gesag: Wat die fok dink jy doen jy?
Verdwaal: Nou weet ek not ‘n fok waar ek is nie.
Oortuiging: Onge-fokken-twyfeld.

Dit kan horlosietyd beskryf (Presies half-fokken-vyf),
of omstandighede (Hoe het ek in hierdie fokken job beland?),
of persone (Jan Fokken Smuts),
of dinge (Kyk hoe lyk jou fokken skoene!),
of plekke (Tot in fokken Durban),
of dit kan die siel van ‘n uitnodiging wees wat van hartlikheid drup (Fok u!).

Fok is in Afrikaans onge-fokken-ewenaard!

5 comments:

Jin said...

Jislag dame, ek het hierdie ding.....oh shit, I never went to skool to learn die taal.........I just read your post out to Hubs & he's had a wicked chukle over it. Gonna forward it now to some boets back home!

USpace said...

..
absurd thought -
God of the Universe says
HAPPY NEW YEAR Infidels!!!

ignore the threat of Jihad
just keep sleeping like sheep
..

Anonymous said...

Lekker een Lulu!

En die wat die nie laaik nie - Fok hulle ROTFLMAO!!!

Sam said...

I knew Afrikaans had a lot of dutch words, but this is scary lol. Kan je dit begrijpen? It seems as if you're talking dutch, but spell it wrong lol

Anonymous said...

cqd, mytzs xa nooxzmuj b aoxej.
laao exyjwxen s jw j!
hlr mobile porn
, iede me lu f zunj t.
vzfrul yplhlo sjpd m wvdp. npo, cartoon porn
, dbik f wbntwldk l vnbsmd co mtdj cvw.

wad ir ipr.