Saturday, December 09, 2006

Feeling better now ....

If you don't understand Afrikaans, sorry
If you DO understand Afrikaans, Ag, SO - RRY!


/www.boerseun.com
Die pennevrug van prof. Johan Combrinck, voormalige Voorsitter van die Taalkommissie van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns.DIE UNIEKE AFRIKAANSE “FOK”
Een van die interessantste, kleurvolste woorde in Afrikaans, is die leenwoord fok en sy familie.
Dis ‘n towerwoord wat, bloot deur sy klank, vreugde of pyn, liefde of haat, ontdekking of frustrasie kan weergee.
Fok is een van die min woorde wat die funksie van byna alle woordsoorte kan vervul.
Dit word as oorganklike werkwoord gebruik (Fok die hele spul),
en as onoorganklike werkwoord (Aag fok),
as bevel (Fok dit!),
in die bedrywende vorm (Dit het my gefok),
sowel as die lydende vorm (Nou is jy gefok),
as die hoofelement in ‘n hele reeks skeibare werkwoorde (aanfok, opfok, uitfok, toefok, voortfok, byfok, agteroorfok, agternafok), ens
of as stam van ‘n werkwoord (Nou het jy die hele ding befok).
As abstrakte selfstandige naamwoord (Ek gee nie ‘n fok om nie),
of as persoonsnaam (Het jy gesien wat die fokker probeer doen?),
as nabepaling by ‘n vraagwoord (Hoe de fok, wie de fok, hoekom de fok, wanneer de fok, ens.),
as byvoeglike naamwoord (Waar moet ek die fokken tyd vandaan kry?),
as bywoord (Dis nou ‘n fokken mooi grap),
en as uitroep (O fok!).
Selfs ook as invoegsel (Onge-fokken-looflik).
Dit kan ook in homself ingevoeg word (Nou is jy be-fokken-fok).

Hierdie Afrikaanse woord kan gebruik word om wyd uiteenlopende situasies te beskryf:
Verrassing: Hoe die fok gaan dit met jou?
Bedrog: Die motorhawe het my befok.
Ontsteltenis: Ag fokkit!
Moeilikheid: Nou is ek in my moer in gefok.
Aggressie: Fok jou!
Moedeloosheid: Hoe die fok moet ek dit regkry?
Walging: Fok my!
Wanbegrip: Ek fokken verstaan nie.
Inkompetensie: Hy fok alles op.
Gesag: Wat die fok dink jy doen jy?
Verdwaal: Nou weet ek not ‘n fok waar ek is nie.
Oortuiging: Onge-fokken-twyfeld.

Dit kan horlosietyd beskryf (Presies half-fokken-vyf),
of omstandighede (Hoe het ek in hierdie fokken job beland?),
of persone (Jan Fokken Smuts),
of dinge (Kyk hoe lyk jou fokken skoene!),
of plekke (Tot in fokken Durban),
of dit kan die siel van ‘n uitnodiging wees wat van hartlikheid drup (Fok u!).

Fok is in Afrikaans onge-fokken-ewenaard!

Feeling a bit homesick today ...

I know a place in Africa...
Inspiring poetry written by Wayne Visser, a South African currently based in UK.

I know a place in Africa
Where I can feel the sun on my back
And the sand between my barefoot toes
Where I can hear the gulls on the breeze
And the waves crash on the endless shore

I know a place in Africa
Where the mountains touch the skies of blue
And the valleys shelter vines of green
Where the trees spread out a cloth of mauve
And the bushveld wears a coat of beige

I know a place in Africa
Where I can hear the voice of thunder gods
And watch their lightening spears thrown to earth
Where I can breathe the scent of rain clouds
And taste the sweet dew of dusty drops

This is the place of wildness
Of evolution and dinosaurs
Where life began and mankind first stood
Of living fossils and elephants
Where lions roar and springbok herds leap

This is the place of struggle
Of desert plains and thorn trees
Where pathways end and hunters track game
Of horizons and frontiers
Where journeys start and sunsets bleed red

This is the place of freedom
Of exploration and pioneers
Where darkness loomed and light saw us through
Of living legends and miracles
Where daybreak came and hope now shines bright

My heart is at home in Africa
Where the sound of drums beat in my chest
And the songs of time ring in my ears
Where the rainbow mist glows in my eyes
And the smiles of friends make me welcome

My mind is at ease in Africa
Where the people still live close to the soil
And the seasons mark my changing moods
Where the markets hustle with trading
And Creation keeps its own slow time

My soul is at peace in Africa
For her streams bring lifeblood to my veins
And her winds bring healing to my dreams
For when the tale of this land is told
Her destiny and mine are as one © 2006 Wayne Visser....Ah yes, if only it was still like this ....

Thursday, December 07, 2006